WHITEBOARD MESG

https://novos.mk.ru/social/2022/11/21/vladimir-soyfer-otzyvy.html ̵...